War Work

A Woman's Wartime Work

War Work

A Lancashire woman describes her wartime work.

Tags: Munitions Work

Download Size: 13.08 KB Hits: 1224

Memoirs of a Land Girl

War Work

Mrs Cowan joined the Land Army in 1940. Her account describes how she was recruited, working conditions, entertainment and air raid precautions. 

Tags: Air Raid Precautions | Entertainment | Working Conditions

Download Size: 14.49 KB Hits: 1368

Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

Gaelic Resources | War Work

Anna NicDhòmhnaill a’ bruidhinn air an ùine a chuir i seachad mar Lumberjill.  Tha tar-sgrìobhadh ri fhaighinn anns a’ Bheurla cuideachd

Tags: Land Army | Lumberjill | War Work | Working Conditions

Download Size: 4.98 MB Hits: 1272

Download Size: 59.25 KB Hits: 1727

http://www.montauk-monster.com/pharmacy http://healthsavy.com