Gaelic Resources

Obair Àm-cogaidh Anna NicDhòmhnaill

Gaelic Resources | War Work

Anna NicDhòmhnaill a’ bruidhinn air an ùine a chuir i seachad mar Lumberjill.  Tha tar-sgrìobhadh ri fhaighinn anns a’ Bheurla cuideachd

Tags: Land Army | Lumberjill | War Work | Working Conditions

Download Size: 4.98 MB Hits: 1272

Download Size: 59.25 KB Hits: 1727

Òran Gàidhlig

Gaelic Resources
An t-Ògmhios 1940

·         B’ ann à Uibhist a Tuath a bha na gillean a th’ air an ainmeachadh san òran seo.  Bha iad nam prìosanaich aig na Gearmailtich nuair a chaidh an 51d Roinn a chur an grèim ann an St Valery en Caux san Òg-mhios 1940. 

Download Size: 106.52 KB Hits: 751

Òran Gàidhlig mu El Alamein

Gaelic Resources
An Dàmhair 1942

 Òran a rinn Calum MacLeòid mun 51d Roinn a’ sabaid aig El Alamein san Èiphit. 

Download Size: 105.63 KB Hits: 766

Òran Gàidhlig mu St Valery

Gaelic Resources

Sgrìobh Dòmhnall Iain Dòmhnallach an t-òran ’s e air a shlighe dhan Ghearmailt nuair a chaidh an 51d Roinn Gàidhealach a chur an grèim ann an St Valery ann an 1940. 

Download Size: 150.05 KB Hits: 794

http://www.montauk-monster.com/pharmacy http://healthsavy.com